Lõi lọc than hoạt tính

-9%
300.000Giá trên thị trường: